NEW SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

Warszawa, ul. Prosta 70, 00-838

www.ubraniadooddania.pl

Firma zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702792, dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5213801376, REGON: 368713960

Masz pytania? Napisz do nas.